Rekisteriseloste

REKISTERISELOSTE
Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste
1Ketju Oy -verkkosivuston kautta täytettyjen lomakkeiden henkilötietojen rekisteri
1Ketju Oy

Rekisterinpitäjä:

Nimi: 1Ketju Oy
Verkkosivut: 1ketju.likeit.fi
Osoite: Sammonkatu 56C, 33540 Tampere
Puh. 0440345617
Sähköposti: sergei@1ketju.fi

Rekisteriasioista vastaava henkilö:

Nimi: Sergei Tarabarov
Osoite: Sammonkatu 56C, 33540 Tampere
Puh. 0440345617
Sähköposti: sergei@1ketju.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on 1Ketju Oy:n ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden asiakkaiden eli työnhakijoiden ja työnantajien yhteen saattaminen, sekä siihen toimintaan kulloinkin liittyvien palveluiden tuottaminen ja kehittäminen, asiakassuhteiden hoitaminen ja markkinointi. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sekä EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään rekisteröidyn lomakkeella ilmoittamat tiedot, kuten nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.
Verkkovierailun perusteella saatamme tehdä sinulle kohdennettua mainontaa muissa verkkopalveluissa.
Olemme upottaneet verkkosivustollemme seuraavia kolmansien osapuolten työkaluja, jotka saattavat asentaa selaimeesi evästeitä:
Kävijäseuranta (Google Analytics): Käyttäjän IP-osoite ilman yksilöiviä tietoja (=anonymisoitu IP), jolloin Google Analytics käyttää vain osaa kerätystä IP-osoitteesta koko osoitteen sijaan. Käyttäjän on mahdollista määrittää selaimesta do not track -asetus, jolloin Google Analytics ei kirjaa edes em. tietoa. IP-osoitteen perusteella kävijäseurantaan kootaan tietoa käyttäjän toiminnoista sivustolla. Tällaisia tietoja ovat esim. navigointi sivustolla, linkkien klikkaaminen, vierailun kesto ja tieto siitä, mistä ja miten palveluun tullaan ja mihin palvelusta siirrytään. Lisätietoa IP-osoitteen anonymisoinnista osoitteessa https://support.google.com/analytics/answer/2905384/

Rekisterin tietolähteet

Pääsääntöisesti henkilötiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään rekisteriin ilmoittautumisen yhteydessä.
Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Työsuhderekisterin henkilötietoihin on pääsy nimetyillä henkilöillä. Tiedot on suojattu käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla. Manuaaliset tiedot säilytetään lukituissa kaapeissa. Työntekijöiden terveydentilaa koskevat tiedot säilytetään erillään muista henkilötiedoista.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuina osoitteella: 1Ketju Oy Henkilörekisteriyhteyshenkilö Sergei Tarabarov Sammonkatu 56 C 33540 Tampere tai esittää henkilökohtaisesti yllä mainitussa osoitteessa.

Rekisteritietojen korjaaminen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää oikaisemaan, poistamaan tai täydentämään rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. Jollei rekisteröidyn vaatimusta tiedon korjaamisesta hyväksytä, annetaan rekisteröidylle kirjallinen todistus asiasta.

 


Ystävällisin terveisin